Classic 1000 TON 200 OZ. HPM

1000 TON 200 OZ. HPM

Wittman 5 Axis Robot is Available

Wittman 5 Axis Robot is Available1000t Robot

 • :
  N/A
 • :
  N/A
 • :
  10.2:1
 • :
  20,000 psi
 • :
  N/A
 • :
  N/A
 • :
  80” x 65”
 • :
  60” x 45”
 • :
  15”
 • :
  96”
 • :
  10”
 • :
  4” or 5”
 • :
  1 1/16” Holes – Centre, 7” Centre, 4” x 16”2 1/16” – 6” x 28”, 10” x 40”, 16” x 52
 • :
  15“
 • :
  16” x 64”, 16” x 76”

Related Posts

No Related Post