1800-TON-166-OZ-or-86-OZ-+-39OZ-+-8-OZ.-KRAUSS-MAFFEI

1800 TON 166 OZ or 86 OZ + 39OZ + 8 OZ. KRAUSS MAFFEI

 • :
  N/A
 • :
  N/A
 • :
  N/A
 • :
  32,518/ 33,301 psi
 • :
  N/A
 • :
  N/A
 • :
  100.47” x 82.68”
 • :
  73.68” x 55.95”
 • :
  32.31”/67.77”
 • :
  138.69“
 • :
  13.79“
 • :
  N/A
 • :
  N/A
 • :
  N/A
 • :
  N/A

Related Posts

No Related Post